Vodič (Video)

Na osnovu najučestalijih pitanja, kreirani su video zapisi koji odgovaraju na jedno osnovno pitanje: Kako se koristi program?

Video materijal je zamišljen kao video obuka koju svaki operater treba znati, a može biti i kao prezentacija šta očekuje budućeg operatera IRIS programa? Ovaj materijal ne morate gledati po redu , zamišljeno je da pronađete video koji odgovara na vaše pitanje

1. Kako da dodam svoje preduzeće?

2. Kako da dodam poslovnog partnera?

3. Kako da dodam svoju robu ili uslugu?

4. Kako da dodam finansijsko početno stanje?

5. Kako da dodam robno početno stanje?

6. Kako da dodam ulazni račun?

7. Kako da dodam prijemnicu?

8. Kako da izdam internu otpremnicu?

9. Kako da unesem internu prijemnicu?

10. Prenosnica šta je to i kako se unosi?

11. Kako da napravim popis?

12. Kako da unesem otpremnicu?

13. Kako izdajem predračun?

14. Kako izdajem račun?

15. Kako da vidim stanje robe na lageru i napravim izveštaj?

16. Kako da vidim stanje robe po vremenu, kartica robe?

17. Kako da vidim KEP knjigu?

18. Kako u proizvodnji da napravim sastavnicu?

19. Kako u proizvodnji da napravim radni nalog, tj proizvod od sastavnica? (kratki radni nalog)

20. Kako da ručno uvezem izvod koji sam dobio od banke?

21. Kako da unesem troškovni ulazni račun?

22. Kako da vidim stanje poslovnih partnera? Kako sam poslovao ove godine i sa kim?

23. Kako da vidim šta dospeva na plaćanje?

24. Kako da vidim karticu poslovnih partnera?

Last Updated: 5. 8. 2022. 14:52:58
Contributors: ZORAN-PC\Zoran