IRIS eFiskalizacija - podešavanje

1. Uvod

Nakon instalacije ESIR i LPFR programa. Potrebno je podesiti IRIS aplikaciju. Pre instaliranja programa za novu fiskalizaciju potrebno je proveriti sledeće:

  • Najniža verzija oprerativnog sistema može biti Windows 7 SP1 koji ima u sebi najnovija ažuriranja. Zbog različitih verzija Windows 7 OS predlažemo da instalirate na Windows 10 ili veći operativni sistem.
  • IRIS program i baza podataka moraju biti ažurirani na minimum verziju 1.19.x
  • Potrebno je imati čitač Smart kartica na USB (standardni čitač za lične karte)
  • Potrebno je imati štampač A4 – ako štampate manji broj računa dnevno ili termalni štampač sa rolnom – ako štampate više računa u toku dana.

2. Podešavanje IRIS aplikacije

2.1 Startovanje IRIS aplikacije

Potrebno je startovati IRIS i prijaviti se kao Admin. To možete uraditi tako što upišete vašu lozinku sa dodatnih 999 na kraju lozinke.

2.2 Provera verzije

Proverite verziju IRIS programa, minimum mora biti 1.19.x kao na slici ispod podrška -> o programu…

slika

2.3 Podešavanje kase

Otvorite opciju Maloprodaja -> Matični podaci -> Kase – ESIR

slika

U prozoru kao ispod pojaviće se sve kase koje postoje u vašem sistemu tj u bazi podataka.

slika

2.4 Odabir kase

Odaberite kasu po nazivu ili ID broju koja odgovara lokaciji gde podešavate novu eFiskalizaciju. Ako niste sigurni u broj koji vam je potreban možete pogledati broj koji je bio od stare fiskalizacije. Taj broj se nalazi u klijent.ini, pod opcijom Kas_id, fajlu koji se nalazi pored glavnog iris.exe fajla koji pokrećete. Najčešće je to lokacije C:\IRIS\Aplikacija, ali može biti i druga lokacija u zavisnosti od toga da li imate više baza podataka (više preduzeća) s kojim radite u IRIS programu.

slika

Podesite program kao na slici gore, uključite režim obuke, ESIR i upišite ime štampača. Ime štampača mora biti isto kao u Windows Operativnom sistemu. U zavisnosti da li je štampač termalni ili A4 treba upisati različitu širinu papira.

Režim obuke se koristi prilikom prvog instaliranja kase kako bi mogli testirati račune. Nakon završene faze testiranja obavezno treba isključiti režim obuke.

Podešavanje LPFR i ESIR URL, treba biti kao u tabeli

LokacijaA4Rolna 80Rolna 57
Širina2108057
ESIR kasaOFFONON

Polje ESIR kasa se isključuje kada želite da štampate iz IRIS programa a ne preko ESIR ili LPFR modula. Uključeno - štampu računa preuzima ESIR LPFR modul (na primer TERON) Isključeno - štampu računa preuzima IRIS

Gore u tabeli su navedene preporučene vrednosti, ako su u pitanju specifični termalni štampači, koji recimo nisu preko USB-a nego preko COM porta preporučujemo da isključite ESIR kasa polje, tj da prepustite štampu IRIS programu.

Podešavanje LPFR i ESIR URL, treba bii kao u tabeli

LokacijaESIRLPFR
Teronhttp://localhost:3566/apihttp://localhost:3565/api

Lokacija

2.5 Automatski unos PIN koda

Polje PIN je neophodno samo u slučaju da ne želite svaki put da upisujete PIN kod kartice prilikom startovanje IRIS kase, tj prilikom uspostavljanja veze sa poreskom upravom. Ako upišete PIN, IRIS će umesto vas upisivati PIN kod kada je to neophodno.

Nakon unosa PIN koda u polje PIN IRIS će automatski prilikom startovanja slati PIN kod i aktivirati eKasu.

Ako koristite ovu opciju veoma je važno da prilikom zamene kartice upišete novi PIN broj. Broj unosa pogrešnog PIN koda je ograničen po kartici.

3 Testiranje eKase i računa

Nakon unosa gore navedenih parametara treba testirati:

3.1 Testiranje predračuna

Otvoriti opciju Maloprodaja -> Obrada dokumenata -> Predračuni Otvorite jedan novi predračun kao na slici ispod.

slika

Dodajte jedan aritkal sa proizvoljnom cenom i količinom.

slika

Nakon dodavanja artikla odštampajte predračun (obuka), klikom na fiskalizacija

slika

Ako je sve dobro podešeno predračun bi trebao biti fiskalizovan u poreskoj upravi i poslat na štampu.

3.2 Testiranje avansnog računa

Otvorite opciju Maloprodaja -> Obrada Dokumenata -> Avansi

Dodajte jedan avans, obavezno polje je Kupac PL ili Kupac FL. Nakon toga odaberite Vrstu identifikacije kupca. U polje podatak unesite odgovarajući podatak za izabranu identifikaciju kupca. Kao na slici ispod.

slika

Nakon snimanja otvoriće se nova opcija , Plaćanja po avansnom računu.

slika

Upišite odgovarajuć način plaćanja i iznos.

Unesite stavke za avansni račun.

slika

Nakon unosa stavki u avansnom računu kliknite na fiskalizaciju

slika

Ako je sve dobro podešeno avansni račun bi trebao biti fiskalizovan u poreskoj upravi i poslat na štampu.

3.3 Testiranje maloprodajnog računa

Kao i do sada koristite Kasa (bar-kod) za fiskalizaciju običnih maloprodajnih računa. Otvorite Kasa (bar-kod), i dodajte stavku

slika

Pripremljen račun pošaljite na fiskalizaciju klikom na fiskalizacija.

slika

slika

Ako je sve dobro podešeno maloprodajni račun bi trebao biti fiskalizovan u poreskoj upravi i poslat na štampu.

4 Puštanje u rad IRIS eFiskalizacije

Nakon uspešnog testa iz koraka 3. potrebno je otvoriti kase i isključiti režim obuke. Otvorite prozor kao u koraku 2.4

slika

Ovo je ujedno i poslednji korak IRIS eFiskalizacije.

Last Updated: 5. 8. 2022. 14:52:58
Contributors: ZORAN-PC\Zoran