eFiskalizacija - Nepomene, greške i rešenja

eFiskalizacija - Napomene

Veoma važno

Pogrešno unešen PIN kod, 5 puta, za bezbednosni element (karticu) dovodi do trajno oštećene kartice koju morate zameniti

slika

Veoma važno

Zamena računara ili operativnog sistema na kome je instaliran bezbednosni element (kartica) i modul za fiskalizaciju ne sme biti urađeno pre slanja svih računa na poresku upravu. Status računa za slanje mora biti na nuli tj svi računi moraju biti poslati sa statusom da su potvrđeni

  • izbegavati izdavanje novih računa neposredno pre zamene računara ili operativnog sistema

U slučaju da ste zameniti računar ili operativni sistem, pre potvrđivanja računa dovodite sebe u situaciju da činite ozbiljan prekršaj koji će vas dovesti do toga da kartica u jednom trenutku neće moći da fiskalizuje račune i moraćete da se obratite poreskoj upravi.

Broj računa koji nisu potvrđeni mogu da se pogledaju na portalu eFiskalizacije, gde možete odštampati spisak svih nepotvrđenih računa.

slika

1999

Greska Smart kartice 1999

kartica nije uključena ili gubi kontakt sa čitačem

Čitač nije dobro očitao karticu, ovo može da se desi u toku korišćenja programa, ili na samom početku. Ista ova greška se pojavljuje i ako je više od 5 uzastopnih puta unešen pogrešen PIN kod

Najčešće korake koji treba pratiti je:

  • uključiti USB Smart čitač direktno u računar (nazad), a ne preko produžnih kablova ili USB HUB uredjaja koji nemaju dodatno napajanje
  • promeniti USB Smart čitač - dobri čitači imaju providni USB kabel sa vidljivom zaštitom kabla
  • proveriti uzemljenje, Električna energija (220V) može imati smetnje koje se preko računara odražavaju na Smart čitač koji može da se "smrzne" i da prestane da čita karticu

Hijeroglifi

Greška ispisa na termalnim štampačima - HIJEROGLIFI

Štampač je dobio da štampa na pogrešnom jeziku.

Greška može nasumično da se pojavi nakon par dobro odštampanih računa ili može biti konstantna.

Najčešće korake koji treba pratiti je:

  • isključiti ESIR štampu na Kasi u opciji Maloprodaja Matični podaci Kase
  • zameniti kabel od štampača, izbeci povezivanje preko USB HUB ili produžnih USB kablova
  • proveriti uzemljenje, Električna energija (220V) može imati smetnje koje se preko računara odražavaju na termalni štampač koji može da "primi" smetnju kao komandu i onda počne da izbacuje razne čudne karaktere, koje zovemo hijeroglifima.

startovanje Teron programa se odmah isključi

Teron se startuje i odmah isključi

Teron je već aktivan i treba ga isključiti iz liste svih procesa

  • Otvorite Task Manager i pronadjite aplikacije koje se zovu java.exe isključite ih klikom na END proces (ako vam je ovo uputstvo komplikovano, moguće je i restartovati računar koje će takođe rešiti problem)
Last Updated: 5. 8. 2022. 14:52:58
Contributors: ZORAN-PC\Zoran