Popis mobilnim uređajem

Popis mobilnim uređajem mogu da koriste svi korisnici koji imaju instaliran IRIS program. Trenutno program IRIS radi samo na Android operativnom sistemu, u iyradi je i iOS (iPhone, iPad) verzija.

  • korisnici Cloud usluge je potrebno da se prijave za aktivaciju usluge, pod tačkom 1 ovog uputstva i podrazumeva se da mobilni uređaj poseduje internet vezu bilo koje vrste.
  • korisnici koji imaju svoje lokalne servere za bazu podataka, pored aktivacije moraju imati instaliran program (WEB API) na serveru koji služi za razmenu podataka između lokalnog servera i mobilnog uređaja, pomenuti program instaliraju tehničari iz Kibernetika doo preduzeća. Podrazumeva se da mobilni uređaji imaju istovremeno vezu ka internetu i svom lokalnom serveru. Veza ka lokalnom serveru može biti ostvarena preko WIFI ili VPN mreže.

1. Aktiviranje usluge

Da bi aktivirali opciju popisa mobilnim uredjajem potrebno je prijaviti se na e-mail adresu podrska@kibernetika.co.rs u sadržaju e-mail poruke potrebno je navesti popisivače kojim ćemo dozvoliti pristup preko IRIS Mobilne aplikacije.

2. Priprema IRIS programa za popis

2.1 Kreiranje novog popisa

Da bi pripremili IRIS program za popis preko mobilnog urađaja, potrebno je otvoriti novi popis u opciji Robno -> Obrada dokumenata -> Interni dokukumenti -> Popis

slika

Klikom na novi popis potrebno je odabrati datum popisa i lager na koji se popis odnosi.

slika

Kada je popis uspešno kreiran, potrebno je dodati stavke, klikom na stavke otvarate popis sa svim njegovim stavkama.

2.2 Dodavanje stanja sa lagera u popis

TIP

U slučaju da ne želite da popisivači imaju podatak o stanju robe na mobilnim uređajima, preskočite ovaj deo i nastavite da čitate od tačke 3 ovog uputstva.

Kreirani popis je trenutno prazan i može se popuniti stavkama klikom na Programski alati -> Prebacivanje stanja sa lagera.

Ovom opcijom ćete napraviti sliku trenutnog lagera sa svim njegovim stavkama.

slika

Nuliranje popisanog stanja

Svaki put kada prebacite stanje sa lagera u popis, količina na stanju i popisana će biti iste.

Što predstavlja stanje da nema viška ili manjka u popisu.

Da bi započeli popis potrebno je koristiti alat Programski alat -> Postavi sve popisane količine na 0

slika

Napomena o knjiženju

Nakon prebacivanja, stanja sa lagera morate imati u vidu da su zabranjene bilo kakve akcije knjiženja na tom lageru. U suprotom rizikujete da vam popis neće biti dobar. Na ostalim lagerima se može redovno raditi.

3. Obrada popisa

Uspešno kreirani popis se prati u opciji programa

Robno -> Programski alati -> Obrada popisa (rad mobilnim uređajima)

slika

Odaberite novokreirani popis i kliknite na dugme Izmeni

Otvoriće vam se prozor ka na slici ispod.

slika

U ovom prozoru se radi obrada tj kontrola popisa.

3.1 Popisivači

U TAB-u popisivači potrebno je navesti sve popisivače koji imaju prava da upisuju u odabrani popis.

slika

Veoma važno

Jedan popisivač treba da budete dodat/aktivan samo u jednom popisu.

U suprotom, nemoguće je utvrditi kojem korisniku pripada određeni popis.

Popisivači na svom mobilnom uređaju nemaju mogućnost izbora popisa, dostupna im je samo opcija da pristupe unapred određenom popisu.

3.2 Popisana količine - hronološki

Na slici ispod možete videti kako izgledaju podaci koji stižu preko mobilnog uređaja. Za svaki unos postoji zapis (slog) koji beleži informacije o tome koji je korisnik, u koje vreme, popisao količinu određenog artikla.

Ispravka jednog unosa popisa

U slučaju da je popisivač pogrešio unos, u ovom ekranu je dozvoljeno brisanje popisanog artikla.

Popisivač može napraviti ispravku i unosom istog artikla sa minus količinom

slika

3.3 Stavke popisa rad sa mobilnim uređajem

Na slici ispod, poslednja opcija u operativnom delu popisa omogućava operateru da pregleda sve stavke popisa. Ova tabela prikazuje trenutno očekivano i popisano stanje u realnom vremenu, kao i informacije o višku i manjku u tom trenutku.

slika

4. Preuzimanje aplikacije

U toku je proces postavljanja aplikacije na Play Store. Do tada, program se može ručno preuzeti sa sledeće lokacije.

IRISopen in new window

Važno

Onog trenutka kada postavimo aplikaciju na Play Store ovo uputstvo za instaliranje više neće biti potrebno, jer ćete aplikaciju preuzimati na klasičan način.

klikom na preuzimanje fajla mogući su različiti ekrani, android operativni sistem je podešen da upozorava kada instalirate aplikaciju van Play Store-a.

4.1 Potvrda da želite da instalirate aplikaciju

Na prvom ekranu treba kliknuti Svejedno preuzmi(Download Anyway) slika

4.2 Uspešno preuzeta aplikacija u telefon

Sledeći ekran prikazuje da je instalacioni IRIS fajl preuzet, pritisnite Open
slika

4.3 Upozorenje instaliranja aplikacije izvan Play Store-a

Novi ekran s upozorenjem informiše korisnike da ne bi trebalo instalirati ovu aplikaciju osim ako su sigurni u njen izvor. Ipak, slobodno je instalirajte, jer je aplikacija potvrđena kao pouzdana od strane preduzeća Kibernetika d.o.o.

Pritisnite Podešavanja (Settings) slika

4.4 Dozvola da instalirate aplikaciju sa Kibernetika IRIS izvora

U podešavanju podesite prekidač da dozvolite aplikaciji da bude instalirana. slika

4.5 Instaliranje IRIS aplikacija za android

Pritisnite Instaliraj (Install) slika

4.6 Strpljenje, u instaliranju

Sačekajte da se aplikacija IRIS instalira slika

4.7 Pokretanje Aplikacije IRIS preko metoda instalacije

Nakon instalacija stisnite Otvori (Open) slika

5. Pokretanje aplikacije i prijava

Pokrenite program IRIS

5.1 Prijava na IRIS aplikaciju

Prijavite se sa korisničkim imenom i lozinkom koju ste dobili od podrške kibernetika slika

Nakon uspešnog prijavljivanja ekran aplikacije će izgledati slićno dole prikazanom ekranu,

5.2 Glavni ekran IRIS aplikacije - pokretanje unosa popisa

Prikaz opcija na glavnom ekranu IRIS aplikacije

U zavisnosti od opcija na koje ste pretplaćeni ili u skladu s pravima pristupa, na ovom ekranu će biti prikazane opcije koje možete koristiti. U ovom slučaju, trenutno je vidljivo samo dugme popisa, ali broj opcija može varirati u skladu s gore navedenim uslovima.

Pritisnite Unos popisaslika

5.3 Glavni ekran unosa popisa i opcije

Ovo je ujedno i glavni ekran koji ćete koristi tokom popisa, kao što možete videti na slici, potrebno je pronaći artikal za koji unosite popis, on može biti pronađen preko bar-koda ili preko šifre u programu. slika

5.4 Pretraga preko bar-koda

  • u slučaju da posedujete mobilni uređaj koji ima integrisan BAR-CODE čitač dovoljno je pritisnuti dugme za očitavanje. Bar-Kod skener nakon očitavanja skeniranog bar-koda će aktivirati pretragu artikla.
  • u slučaju da uređaj poseduje kameru, potrebno je stisnuti ikonicu kamere. Omogućiti aplikaciji da ima prava da koristi kameru, i nakon toga uperiti u bar-kod znak. Uspešno očitavanje će aktivirati pretragu artikla.

U slučaju slabije vidljivosti možete aktivirati blic, ako mobilnu uređaj poseduje tu hardware-sku mogućnost. slika

5.5 Pretraga preko šifre artikla

Pretragu artikla možete uraditi i preko šifre artikla, upišite šifru i kliknite na ikon-u za pretragu (lupa).

U slučaju da je pronađen artikal, njegov naziv će biti prikazan između pretrage Bar-Kod-a i Šifre. slika

5.6 Nije pronađen artikal

U slučaju da ne postoji artikal po bar-kod-u ili po šifri ekran greške će biti kao na slici ispod. slika

5.7. Unos količine koju želite da prijavite u popis

U polje količina treba uneti broj prebrojanih komada artikla koji je pretražen. slika

Nakon toga treba "spustiti" tastaturu. Gde će se videti dugme za slanje. Pritiskom na Dodaj u popis, vaš zahtev sa artiklom i količinom će biti poslat. slika

5.8

Uspešno slanje popisanog artikla sa količinom će biti prikazano kao na slici ispod slika

5.9 Povratak na glavni ekran popisa

Povratak je automatski treba samo sačekati da se poruka o uspešnom slanju završi.

Nakon uspešnog unosa u gornjem delu ekrana korisnik će dobiti informaciju o poslednjem unosu, ova informacija je vezana za uređaj i pamti se samo dok je korisnik prijavljen.

slika

Veoma Važno

Proces popisa treba ponoviti onoliko puta koliko imate artikala.

  • U slučaju da ponovo naiđete na artikal koji ste već popisali, popišite ga ponovo, sa količinom koju ste naknadno pronašli

  • U slučaju da nekog artikla nema, potrebno ga je pronaći preko bar-kod-a ili šifre i upisati količinu 0

  • U slučaju da ste pogrešili možete upisati minus količinu

IRIS će automatski sabrati.

Last Updated: 20. 12. 2023. 08:44:47
Contributors: ZORAN-PC\Zoran